mar 21 2016

Racing Rally Challenge

CYKL IMPREZ TRENINGOWO SPORTOWYCH

REGULAMIN

Właścicielem cyklu Racing Rally Challenge jest Polska Federacja Motoryzacji.

OSOBY OFICJALNE:

Organizatorzy poszczególnych rund Racing Rally Challenge……….

Dyrektor Racing Rally Challenge ………..

dyrektor tras Racing Rally Challenge ……….

trenerzy Racing Rally Challenge ………….

specjalista ds bezpieczeństwa Racing Rally Challenge……

zabezpieczenie medyczne Racing Rally Challenge ……….

Sponsorzy  Racing Rally Challenge ……….

Patroni medialni Racing Rally Challenge ……..

MIEJSCA I TERMINY Racing Rally Challenge:

1.miejsce, data

2.miejsce, data

3.miejsce, data

4.miejsce, data

5.miejsce, data

6.miejsce, data

PLAN  poszczególnych rund Racing Rally Challenge:

I. godz. 9.30 zapoznanie z trasą

II. godz. 9.45 Challenge (na czas).

III.godz.10.45  Omówienie elementów programowych technik jazdy -6 technik podstawowych będzie przedstawionych i zademonstrowanych na trasie.

IV.godz.11.15  Trening kwalifikowany(z pomiarem czasu).

V.godz.14.30 Racing Rally Challenge  .

VI. Rozdanie nagród za czas przejazdu.Certyfikaty udziału w Racing Rally Chellenge.

VII.Podsumowanie. Rozdanie nagród za styl jazdy. Ocena stylu techniki jazdy nabytej z uwzględnieniem aktualnych predyspozycji kierowcy.

 

INFORMACJE ZASADNICZE o Racing Rally Challenge:

Jest tylko 6 podstawowych  technik jazdy samochodem wynikających z praw fizyki  i aż 1 technika błędna doprowadzająca do zagrożenia.

Rywalizacja w Racing Rally Challenge polega na technicznym przejeździe trasy w jak najkrótszym czasie wykorzystując podstawowe techniki jazdy. Ocenie podlega  czas przejazdu i stopień zastosowania prawidłowej techniki jazdy.

Racing Rally Challenge jest imprezą treningowo sportową o charakterze rekreacyjnym. Udział w niej ma na celu  zaprezentowanie  samochodów, ich osiągów oraz umiejętności ich bezpiecznego wykorzystania w warunkach sportowych. Udział w Racing Rally Challenge  podwyższa umiejętności kierowców co bezpośrednio wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

DLA KOGO:

Racing Rally Challenge jest imprezą dla  kierowców samochodów osobowych, którzy w regulaminowym terminie dopełnili procedurę zgłoszenia .

Podział na klasy:

Klasa 1– do 850cm
Klasa 2– od 850cm- 1150cm
Klasa 3–od 1151cm-1400cm
Klasa 4–od 1401cm–1600cm
Klasa 5–od 1601cm–2000cm
Klasa OPEN–pow 2001cm
Samochody posiadające silniki z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone do startu w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:
z zapłonem benzynowym x współczynnik 1,7, z zapłonem samoczynnym współczynnik 1,5 (diesel).
KLASA GOŚĆ – DLA KIEROWCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ SPORTÓW MOTOROWYCH. (udział bez klasyfikacji – tylko w formie treningowej).
.
KLASYFIKACJA w Racing Rally Challenge:

Klasyfikacja tylko w klasach – generalka w klasach. ZWYCIĘZCAMI Racing Rally Challenge na równym poziomie SĄ WSZYSCY KIEROWCY WYGRYWAJĄCY KLASY POJEMNOŚCIOWE .

KLASYFIKACJA I NAGRODY:
Nagrody dla kierowców za zajęcie 1, 2, 3 miejsca w danej klasie. Klasę może tworzyć 1 samochód.

KLASYFIKACJA ROCZNA:
W klasyfikacji rocznej Racing Rally Challenge będą sklasyfikowani kierowcy którzy brali udział w minimum 3 eliminacjach.

WPISOWE:
TYLKO W Racing Rally Challenge wpisowe na poszczególne rundy Racing Rally Challenge WG POJEMNOŚCI SILNIKA zgłoszonego samochodu.
Jednym samochodem jeździ jeden kierowca. Chyba że zostanie uiszczone zgłoszenie za innych kierowców do tego auta.
TERMIN PRZYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
Zgłoszenia do dnia ………..
Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

USTAWIENIA TRAS:

Trasy ustawiane pod kwalifikowane tory jazdy  wg układu geometrycznego, dynamicznego i mieszanego. Ustawiane z odwzorowaniem zakrętów niektórych torów wyścigowych. Przejrzyste bez zbędnej słupkolandii.

Trening Kwalifikowany:

Z uwagi na sposób ustawienia trasy trening bez przestojów. Możliwa jazda ciągła. Pilot nie jest konieczny.

Trening prowadzony przez Trenerów Wyczynowych Technik Jazdy Samochodem.

Sposób resetowania niewłaściwych, błędnych nawyków prowadzenia samochodu, wynikających z braku informacji podstawowych wyczynowych technik jazdy.

Informacje z elementów wyczynowych technik jazdy przedstawiane w sposób prosty i zrozumiały.

Racing Rally Challenge:

Pilot w trakcie Racing Rally Challenge nie jest konieczny.

Pomiar czasu przy użyciu elektronicznej aparatury pomiarowej lub stopera. W zależności od konfiguracji trasy meta stop, lub meta lotna. W zależności od konfiguracji trasy możliwy start uczestników co 15sec.

Nagrody:

Puchary i nagrody rzeczowe za czas przejazdu wg oddzielnego regulaminu.

Puchary za styl techniki jazdy dla 3 najlepiej technicznie jeżdżących kierowców ( niezależnie od samochodu)

Certyfikat udziału w Racing Rally Chellenge dla wszystkich uczestników.

BEZPIECZEŃSTWO:

Wszelkie działania na terenie imprezy nie opisane w regulaminie możliwe  tylko za wyraźną zgodą organizatora.

Zabronione są jakiekolwiek jazdy samochodem poza terenem przygotowanym i zabezpieczonym przez
organizatora. Poza wyznaczoną  trasą sportową zabrania się palenia gumy, kręcenia bączków, grzania opon.  Poza wyznaczoną  trasą sportową samochodami poruszamy się z bezpieczną prędkością – nie więcej niż 40km/h.

Wszelka niesubordynacja skutkować będzie usunięciem z imprezy osób powodujących zagrożenie.

Zdarzenia nie objęte niniejszym regulaminem, podlegają obowiązującym przepisom prawa cywilnego, karnego i przepisom  ruchu drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody  spowodowane i odniesione przez uczestników Racing Rally Challenge. Uczestnicy Racing Rally Challenge biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i własne ryzyko, co akceptują wysyłając zgłoszenie.

 

 

Komentowanie wyłączone.